Kinderen

Jezus zei: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet’’.

 De Heer Jezus wilde zelf, dat de kinderen dicht bij hem zijn. Dit is een roeping die zich richt op alle christenen, want uiteindelijk zijn wij toch degenen die in grote mate verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen. Zij zijn ons vooruitzicht, denk hierbij aan voorgangers van religieuze leiders en regeringsfunctionarissen. Wat wij de dag van vandaag in hun ‘’zaaien’’, zullen wij dat later ook oogsten. Nu zijn zij ‘’in ons handen’’, maar later zijn wij ‘’in hun handen’’. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat er in de kinderen van jongs af aan een verlangen ontwikkelt om Jezus Christus te benaderen, te leren kennen en Hem te aanvaarden als Heer en Redder over hun leven.

Kinderdienst wordt beschouwd als een van de belangrijkste diensten van de gemeente “Huis van God’’.

Doel van de kinderdienst is:

  • Bijbelse waarheden toegankelijk maken voor de kinderen, zodat ze groeien en houvast hebben op basis van Gods woord en op alle gebieden van hun leven gelukkig en succesvol zijn.
  • De kinderen aansporen om gehoorzaam te zijn aan hun ouders, leerkrachten en voorbeeldig te zijn in hun gedrag in de maatschappij.
  • Wij zijn van volle overtuiging, dat ieder kind over talenten en specialiteiten beschikt.Door middel van de kinderdienst brengen de kinderen hun kwaliteiten aan het licht. Een paar keer per jaar worden er kinderoptredens georganiseerd met poëzie, zang, dans en nog veel meer.

Voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen zijn er veilige en gunstige omstandigheden en leeftijdsgeschikte christelijke onderwijsprogramma’s.

Verantwoordelijke voor de kinderdienst

Hermine Katjatryan