Jongeren

Er wordt wel eens gezegd dat de jeugd de brug naar de toekomst is. Een van de brugpijlers is het "heden'', maar als dit heden zwak is, dan zal deze brug vroeg of laat instorten.
In de "Huis van God" gemeente is de jeugddienst, genaamd «One Way» aanwezig welke in 2010 toevertrouwd is aan Edgar Wahanyan, hulp van de pastoor.

De jeugddiensten die op iedere vrijdag plaatsvinden, dragen een grote verantwoordelijkheid voor hulp bieden en voor de begeleiding van de jeugd in de weg van onze Heer en Redder Jezus Christus.

Visie en doel van de bediening

  • De jeugd gebruikelijk maken met Gods liefde, die via Jezus Christus aan de wereld is bekend gemaakt.
  • Creëren en behouden van een krachtige christelijke jeugd eenheid.
  • Met Gods woord, gebed en eigen ervaring elkaar helpen in het vormen van de christelijke persoonlijkheid, leven naar Gods wil.
  • De jeugd bemoedigen om in hun omgeving een goed voorbeeld te zijn met woorden, daden, geloof, liefde en wijding aan God/ heiliging.
  • Actief deelnemen aan evangelisatie en aan bevestiging van Gods Koninkrijk in alle sferen van de maatschappij.

De bediening omvat het volgde:

  • Lofzang en aanbidding
  • Offergave
  • Gebed
  • Gebod
  • Discussies, spellen, toneel, interviews en nog veel andere activiteiten die als doel hebben God beter te leren kennen en voorbereid te zijn voor de wederkomst van Jezus Christus.

Oproep van Edgar Wahanian aan de jeugd

Gelieve jeugd,

De jeugd fase is ons allermooiste en het meest gewenste/geliefde fase van ons leven.
In deze fase moeten wij een aantal belangrijke keuzes maken voor o.a. opleiding, vriendengroep, partner enz. en de weg moeten zien te vinden waar ons leven veiliger, zinvoller en doelgericht zal zijn.
Maar hoe kunnen we nou een juiste keuze maken? Wie kunnen ons helpen om in deze fase een juiste keuzes te maken?
Gedurende duizenden jaren hebben wel duizenden mensen met briljante ideeën duizenden wegen geadviseerd, maar deze waren tevergeefs, het zijn alleen maar aannames en theorieën geweest.
De Bijbel en miljoenen mensen bevestigen dat er maar Eén Weg is waar de mens rust en veiligheid kan vinden, zelfs als er storm is om zich heen.
Dat weg leidt ons naar de werkelijke vrede, rechtvaardigheid en geestelijke vreugde, het brengt ons dichter bij de God de Vader van wie wij door onze zonde verwijderd waren.

Jezus zei: "Ik ben de waarheid, de weg en het leven zonder Mij kan niemand bij de Vader komen''.
Alleen in God kunnen wij onze identiteit, de zin en het doel van ons leven en ons belang ontdekken. Alle andere wegen lopen dood.
Ik ben van volle overtuiging dat door de persoonlijke aanvaarding van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis als losgeld voor redding, in het leven van iedere jeugd grote veranderingen zullen plaatsvinden. Zijn/haar gedachten zullen verlicht worden en het denkbeeld en houding ten opzichten van zichzelf, mensheid en God zullen veranderen en zijn/haar hart zal vol zijn van Goddelijke liefde, wijsheid en kracht.

Mijn dierbaren, laten we onze jeugddagen niet tevergeefs doorbrengen maar laten we God leren kennen en met Hem samen leven, Hij die ons geschapen heeft, van ons houdt en eeuwige leven heeft beloofd.
Sluit je bij ons aan...