Doop in de Heilige Geest

Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen.

Hnd. 1:4,5 - Hnd. 2 - 1 Kor. 12:1-11, 28-31 - 1 Kor. 14 - Ef. 5:18-21