De opdracht van de Gemeente

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.

 Lc. 9:2 - Hnd. 20:24-27 - Mt. 28:18-20 - Rom. 1:5 - Rom. 15:18 - Rom. 16:26 - Mc. 16:15-20 - Joh. 14:12 - Hnd. 2:43, 3:6, 6:8