De Gemeente

Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld wil realiseren. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.

Ef. 3:10-12 - 1 Tim.3:15 - Ef. 4:15,16 - Hnd. 1:8 - 1 Kor. 12:13 - Mt. 5:13-16 - Mt. 7:18 - 1 Tim. 3:1-15 - Tit. 1:5-9 - 1 Tim. 5:17-19 - Ef. 4:11-16