De Heilige Geest, zijn persoon en werk

Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

Gen. 1:2 - Joh. 16:5-15 - Joh. 6:63 - Hnd. 1:8 - Tit. 3:4-7 - Gal. 5:22 - 1 Kor. 12:11 - 1 Kor. 12:7 - 1 Kor. 14:12