Jezus Christus, zijn werk

Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.

Joh. 4:34 - Lc. 4:18-21 - Hnd. 10:38 - Rom. 5:11 - Heb. 9:12 - 1 Joh. 2:2 - Heb. 5:9 - Hnd. 17:30 en 31 - Rom. 1:4 - Rom. 8:38-39 - Joh. 5:24 - 1 Joh. 2:1 en 2 - Rom. 8:34 - 1 Tim. 2:5-6 - 2 Tim. 1:10 - 2 Kor. 5:10 - Op. 20:11-15