ANBI Status

Pinkstergemeente Huis van God staat geregistreerd als ANBI. Daarom zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Algemeen

Adres: Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN-rekeningnummer: NL97RABO0106496840 t.n.v. Pinkstergemeente Huis van God
Kvk inschrijving: 30254864
RSIN-nummer: 820460175
Btw-nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Bestuurssamenstelling en functie

Het bestuur

Voorganger: T. Hairapetian
Assistente: K. Grigoryan
Penningmeester: H. Khachibabian

Beloningsbeleid

Er wordt alleen reiskosten die langer dan 5 km zijn vergoed.
Bijvoorbeeld gastpredikanten van Schiphol ophalen of naar toe brengen, bezoek naar zieke leden van gemeente.

Beleidsplan 2021-2022 Pinkstergemeente Huis van God

1. Doelstelling

 • Het delen van Gods liefde, zoals getoond door Jezus Christus, met de armen overal ter wereld, zodat zij een menswaardig leven hebben in sociaal, geestelijk en economisch opzicht. Het streven naar rechtvaardig belonen van degenen die deze producten vervaardigen. Het verspreiden van Word van God

2. Middelen

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden met betrekking tot hun projectactiviteiten
 • Het bevorderen van werkgelegenheid door het opzetten en ondersteunen van zelfstandige kleinschalige werkprojecten, zoals huisindustrieën en coöperaties
 • Het bevorderen van de sociale leefomgeving door het financieren van kleinschalige sociale projecten, zoals medische voorzieningen en onderwijs
 • Het bevorderen van bewustwording onder de mensen in het Westen van de noodzaak van een eerlijker verdeling van de welvaart
 • Zodanige activiteiten als de Pinkstergemeente dienstig acht ter betrekking van haar doel.
 • Noodhulp en bijbelverspreiding aan vluchtelingen in Ukraine en andere landen.
 • In 2020 zal Pinkstergemeente Huis van God vooral in Ukraine en Armenië actief zijn.

3. Bestuur en financiële zaken

Wijze van verwerving van fondsen

De fondsen benodigd voor het laten functioneren van Pinkstergemeente Huis van God komen in 2020-2021 van diverse bronnen:

 • gelden van een vriendenkring in het land.
 • gelden van vermogensfondsen en stichtingen
 • gelden van tienden en giften van Pinksteregemeente Huis van God


Wijze van beheer en besteding van de fondsen

Beheer

 • De financiële situatie van Pinksteregemeente Huis van God wordt driemaandelijks gecontroleerd op de bestuursvergadering aan de hand van de verlies en winst rekening en de prognose voor de komende tijd.
  De boeken worden jaarlijks gecontroleerd en wordt er een financieel jaarverslag gemaakt.

Besteding

De wijze van besteding van de gelden ten behoeve van de doelstelling zal in 2022 worden gedaan door een hiervoor aangestelde commissie waarin Voorganger Dhr. T.W. Hairapetian, Dhr. H. Khachibabian en Mvr. K Grigorian als bestuursleden van de Pinkstergemeente Huis van God zitting hebben.