Եկեղեցին

Մեր մասին

«Աստծո Տուն» ամբողջ ավետարանական եկեղեցին Հոլանդիայի Ուտրեխտ քաղաքում սկսել է գործել 2007 թ-ից: Ավագ հովիվներ Հենկ Կարսենիի (« Դե բանիեր» ), Ռաֆի Շահվերդյանի ( «Աստծո ժողովուրդ»), Խայս ֆան դեն Բրինկի ( «Ելիմ») և Վրեժ Բաբախանիի  ձեռնադրությամբ 2010թ-ին եկեղեցու հովիվ հաստատվեց և օծվեց Տիգրան Հայրապետյանը: